Програма на дейностите, свързани с предстоящия план прием 2018г.