зареждане
ОУ Христо Ботев
клас първокласници занимания дейности
постановки учебни занятия учебни занятия

Основно училище „Христо Ботев” – иновативно училище, в което традицията и новаторството вървят ръка за ръка вече 90 години.

  • Училището разполага с отлична материална база: във всяка класна стая на учениците от начален етап има лаптоп, LED телевизор, постоянна интернет връзка, нови модулни чинове, самостоятелни шкафове за всеки ученик;
  • За учениците от първи клас училището предлага допълнително факултативно изучаване на английски език, информационни технологии и танцово изкуство;
  • Училището осигурява целодневна организация на учебния ден;
  • Продължителността на учебните часове е: за I и II клас - 35 мин; за III и IV клас - 40 минути;
  • Учениците от начален етап получават здравословен топъл обяд, като родителите могат да избират седмично меню, съобразявайки се с вкусовите предпочитания на децата;
  • Всекидневно на всички ученици от I-ви до IV-ти клас се осигуряват безплатни закуски, млечни продукти и плодове.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец (.doc);
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за допълнително факултативно изучаване (.doc).
Лилия Христова

Лилия Христова

Класен ръководител на I-ви клас

Марияна Стаменова

Марияна Стаменова

Класен ръководител на I-ви клас

Гинка Кръстева

Гинка Кръстева

Класен ръководител на I-ви клас